Na czym polega praca przysięgłego tłumacza? Czy taki zawód jest ciekawy?

Wydawać by się mogło, że poznanie dogłębnie dowolnego języka – bądź to od strony formalnej, czy bardziej powszedniej, „slangowej”, jest fundamentem w przypadku pracy tłumacza. Dodatkowo winien znać on konteksty kulturowe, jakie zapewniają pojęcie idiomów bądź bardziej lokalnych odmian języka. Jest to nadzwyczaj szeroki zakres wiedzy, niemniej jednak gdy interesują nas tłumaczenia przysięgłe, będzie on skąpy. Warto zaznajomić się ze szczegółami dotyczącymi tego zawodu, ponieważ to pozwoli spostrzec różnice pomiędzy pracą zwykłego tłumacza a tłumaczem przysięgłym.

tłumacz

Autor: U.S. Embassy Tel Aviv
Źródło: http://www.flickr.com
Każdy tłumacz stara się dokonać swego tłumacz online praca jak najlepiej. Nie bez racji mówi się o lepszych a także gorszych przekładach. O ile jednakże w wypadku zwykłych przekładów konsekwencje rzutują na rozkwit kariery tłumacza czy jego opinię w środowisku, to tłumacz przysięgły może stracić swe upoważnienia. W wypadku, gdy nie wywiąże się ze swych obowiązków godnie – czyli na przykład dokona tłumaczenia, które nie będzie bezstronne – stanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej. Owa z kolei może zadecydować o ewentualnych naganach bądź odsunięciu od wykonywania zawodu w wypadku stwierdzenia zaniedbań. O powadze rzemiosła tłumacza zaświadcza również fakt, iż działa za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości, a nie, jak w wypadku zwyczajnych tłumaczy, jako freelancer. Jest też wpisany na listę tłumaczy, dostępną na stronach internetowych Ministerstwa.

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, co znaczy, że jego działalność budowana będzie na zaufaniu w stosunku do wykonywanych przez niego czynności. Powyższe wiążą się z tłumaczeniem dokumentów dużej rangi – a są to chociażby dokumenty urzędowe bądź procesowe, których przekłady wpływać mogą na rozstrzygnięcia organów sprawiedliwości. By zdobyć zaufanie oraz trafić na wzmiankowaną listę tłumaczy, potencjalny kandydat powinien spełniać szereg wymagań, aby być dopuszczonym do realizowania zawodu. Skończone studia wyższe będą tutaj jedynie jednym z warunków – inne, normowane ustawą o rzemiośle tłumacza przysięgłego, to posiadanie polskiego obywatelstwa, niekaralność czy pozytywny wynik z oficjalnego egzaminu.

Jak znaleźć tłumacza w swym mieście? Nic trudnego, wystarczy wpisać w przeglądarkę hasło: tłumaczenia angielski oraz nazwę swojego miasta.