Sposób na uniknięcie wysokich kosztów pracy – poznaj na ten temat nieco więcej informacji

Dzisiaj największe znaczenie gospodarcze mają małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Poziom zatrudnienia w owych jednostkach w sposób bezpośredni jest zależny od kosztów zatrudnienia – im wyższe koszty tym mniejsza chęć przedsiębiorców do angażowania nowych pracowników na umowę o pracę. Oczywiste jest wtedy, że poszukują oni innych możliwości zaangażowania pracownika choćby na umowę zlecenie. Z punktu spojrzenia chlebodawcy jest to rozwiązanie korzystne, obniża koszty pracy poprzez unikniecie płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe.

dokumenty

Autor: Manchester City Library
Źródło: http://www.flickr.com
Oczywiście nie każdą pracę możemy wykonywać na podstawie umów korzystniejszych dla pracodawców. Prawo pracy jasno określa, że takową umową mogą być objęte czynności krótkotrwałe, o charakterze zamkniętej całości realnej do wykonania w okresie obowiązywania umowy. Na przykład może być to zaprojektowanie znaku graficznego lub tłumaczenie określonego tekstu. W innych przypadkach nieodzowna będzie umowa o pracę – opublikował. Taki warunek jest próbą zagwarantowania interesów pracowników, jacy z założenia są słabszą stroną w negocjacjach z pracodawcą. Nie znaczy to jednak, iż nie można stymulować zatrudnienia przez sterowanie dwoma wartościami, które to mają wpływ na koszty. Są to przeciętne wynagrodzenie i płaca minimalna. Aktualne stawki ZUS link bowiem obliczane są w oparciu o wzmiankowane składniki.

Jeszcze inną formą ograniczania kosztów pracy są tzw. kontrakty menadżerskie a więc umowy cywilnoprawne zawierane najczęściej ze specjalistami. Przedmiotem takich umów może być zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest to idealne podejście wtedy gdy do prawidłowego działania przedsiębiorstwa nieodzowna jest specjalistyczna wiedza przykładowo inżynierska której nie posiada posiadacz przedsiębiorstwa albo rozmiar firmy wymaga zatrudnienia specjalistów z zakresu zarządzania oraz ekonomii na stanowiskach kierowniczych. Często integralną częścią podobnych umów jest dołączana umowa o zakazie konkurencji – znacznie więcej odnajdziesz na tej stronie. Określa ona czas przez który zatrudniony nie może przyjmować pracy w konkurencyjnym przedsiębiorstwie albo wykonywać pracy na podobnym stanowisku u drugiego chlebodawcy. Przeważnie łączy się to z większymi zarobkami.