ISO 9001 w systemie kierownia jakością w przedsiębiorstwie.

ISO 9001 to międzynarodowa norma definiująca wymagania, jakie powinien spełniać system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Normę ISO 9001 mogą stosować rozmaite przedsiębiorstwa, niezależnie od ich rozmiaru i rodzaju. Skierowana jest ona na zrozumienie i zrealizowanie oczekiwań klienta, a zatem określonych potrzeb względem produktów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, przekazanie danych z skuteczności procesów oraz ich nieustanne poprawianie, w oparciu o obiektywne testy.

Continue reading “ISO 9001 w systemie kierownia jakością w przedsiębiorstwie.” »