Nie musimy czekać na rozrost wierzytelności

Dług nie okazuje się być pożądaną sytuacją. Nabywamy różne przedmioty, zaciągamy kredyty, gdyż wierzymy, że nie będziemy mieli najmniejszego problemu z tym, aby je oddać. Od czasu do czasu mimo wszystko różne sprawy niezależne od nas powodują, że najpierw nie opłacamy pierwszej raty albo faktury, potem kolejnej i wysokość długu stopniowo rozpoczyna nam zwiększać się.

Continue reading “Nie musimy czekać na rozrost wierzytelności” »