Opodatkowanie kartą podatkową a zatrudnienie fachowców na umowę cywilnoprawną. Jakich rzeczy w dalszym ciągu nie wiemy?

Karta podatkowa jest najprostszą odmianą opodatkowania. Podatnicy używający niej posiadają dużo przywilejów i uproszczeń, ale też ograniczeń. Nie muszą na przykład prowadzić ksiąg podatkowych, jak również składać jednoletniego zeznania o dochodach, co jest uradzonym plusem. Jednak, z drugiej strony doniosłą barierą przy opodatkowaniu kartą są okrojenia w kwestii zatrudniania pracowników.

Podatnicy rozliczający się na regułach karty podatkowej nie mogą przyjmować do pracy pracowników na bazie umów cywilnoprawnych – czyli umów o dzieło oraz umów zlecenie. Ustawienie pracownika na kanwie takiej umowy będzie owocowało utratą pozwoleń do użytkowania z tej formy opodatkowania. Poszczególną dopuszczalną postacią zatrudnienia w chwili karty podatkowej jest umowa o pracę. Mało tego obowiązuje tu tzw. limit zatrudnienia. Świadczy to, że ilość pracowników którą może przyjąć do pracy podatnik rozliczający się kartą podatkową, jest ograniczona. Limit ten wynosi 5 osób, a w stwierdzonych rodzajach działalności zmniejszony jest do jednostek 3. Więcej na

banknot 50 zł

Autor: Karl Baron
Źródło: http://www.flickr.com

Do powyższego limitu wlicza się jedynie pracowników zaangażowanych w celu świadczenia rzeczowych usług. Umowa zlecenia najczęściej kojarzona jest z umową między pracodawcą a pracownikiem. Jednakowoż z umową zlecenia mamy do czynienia podobnie, podczas gdy zawieramy umowę ze szkołą lingwistyczną, z uczelnią wyższą albo z operatorem telewizji kablowej. W jakiej sytuacji można ją wypowiedzieć? Jest możliwość unilateralnego rozwiązania związku prawnego poprzez wypowiedzenie umowy zlecenia. Gdy dokonuje tego zleceniodawca, czyli kontrahent, jego zadaniem jest wręczenie zleceniobiorcy, czyli przedsiębiorcy, wydatków, które on sprawił aż do dnia wypowiedzenia oraz część wynagrodzenia odpowiadającą jego dawnym czynnościom.

Przygotowaliśmy dla Ciebie bardzo ciekawe posty. Trzeba wybrać adres tej strony (https://epack.com.pl/worki-transparentne/). Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek zagwozdki, to z radością na nie odpiszemy.

Kiedy jednak anulowanie nastąpi bez ważnego powodu przedsiębiorca ma życzenie kompensacyjne do klienta.

Powinno się zwrócić wzmiankę na stopień ważności powodu unieważnienia umowy zlecenia. Jak już napomykano powyżej mogą to być zarówno przesłanki o zakresie rzeczowym (np. zmiany w pozycji gospodarczej, zmiany na rynku, zmiany w prawie) jak również bardziej podmiotowe (zmiana sytuacji życiowej albo gospodarczej strony). Czytaj też