Magazynowanie substancji łatwo palnych w specjalnych pojemnikach

Odpowiednie składowanie paliw i różnych chemikaliów jest w szczególności ważne, albowiem są zapalne i trujące. Zbiorniki na chemikalia robione są z wysokiej jakości surowców, aby zagwarantować pojemnikom wytrzymałość na większość substancji chemicznych, a również chwiejne warunki pogodowe i promieniowanie UV.

Ze względu na spore ubezpieczenia, niektóre zbiorniki, jak np. te zbiorniki na chemikalia, zdołają być umiejscawiane zarówno w środku, jak i na zewnątrz budynków, przynosząc panele rtg ich użytkowania. Rodzaj substancji chemicznej to zasadniczy czynnik decydujący o doborze zbiornika. Ma on wpływ na wybór materiału z którego powinien być zbudowany pojemnik, jego budowę, oraz cechy funkcjonalne.

Przy magazynowaniu paliw, a zwłaszcza benzyny, nieodzowne jest przestrzeganie bezpieczeństwa przeciwpożarowego ze względu na sowite skupisko łatwo palnych i wybuchowych par produktów naftowych. Pomieszczenia, gdzie magazynowane są paliwa i smary muszą być wykonane z materiałów niezapalnych, porządnie wentylowane, oświetlone blaskiem naturalnym.

plastikowe zbiorniki paliwa

Autor: HM Revenue & Customs
Źródło: http://www.flickr.com

Przy gromadzeniu paliw i smarów należy dokładnie przestrzegać norm bezpieczeństwa. Przechowywanie paliwa powinno być wyłącznie w celowo do tego celu dostosowanych zasobnikach i zbiornikach, np. z firmy Kingspan. Puste zbiorniki po paliwie składować w oddzielnym pomieszczeniu, nie składować w pomieszczeniach z paliwami pozostałości drewna, bezużytecznych opakowań, papieru, czy też innych materiałów łatwo palnych. W tych pomieszczeniach nie można używać otwartego ognia i przestrzegać zakazu palenia tytoniu.

Jakiekolwiek pomieszczenie gdzie składuje się paliwa musi być zaopatrzone w specyfiki gaśnicze i ekwipunek przeciwpożarowy. Łatwopalne i niebezpieczne płyny stosowane są powszechnie w wielu przedsiębiorstwach, również gospodarstwach domowych. Wielu pracujących styka się z benzyną, chemikaliami, rozcieńczalnikami, oraz wieloma innymi niebezpiecznymi cieczami. Powinno się pamiętać, iż stosowanie tego typu substancji niesie ze sobą zagrożenie wystąpienia wybuchu i ognia, co stwarza znaczne zagrożenia dla osób oraz mienia.

Wszelkie zbiorniki należy przystosować do indywidualnych wymagań, zarówno w charakterze ich wyposażenia, jak i gromadzonej substancji.