Cóż to jest kampania obywatelska oraz co znaczy bankowy tytuł egzekucyjny?

Kampania społeczna oznacza zestaw przeróżnego rodzaju działań, które są zaplanowane w konkretnym terminie i są adresowane do określonej grupy jednostek – grupy docelowej. Celem kampanii społecznej jest doprowadzenie do zmiany myślenia, wzrostu wiedzy czy zmiany zachowania w stosunku do pewnych problemów obywatelskich.

Continue reading “Cóż to jest kampania obywatelska oraz co znaczy bankowy tytuł egzekucyjny?” »