Kierownik budowy – jakie są jego funkcje?

Kierownik budowy to osoba, która przejmuje wielką część obowiązków powiązanych z konstrukcją domu – troszczy się o prawidłowy przebieg wszystkich prac budowlanych i prowadzi nieodzowną dokumentację.
Przystępując do budowania własnego domku, ponosimy za większość postępowań odpowiedzialność prawną oraz finansową.

To my ostatecznie powinniśmy załatwić wszystkie sprawy urzędowe oraz zdobyć pieniądze na całą inwestycję: umawiamy się z wykonawcami, parafujemy umowy z dostawcami mediów, na bieżąco analizujemy koszta, obserwujemy postęp robót, troszczymy się o dopływ materiałów, kontaktujemy się z bankiem , a finalnie dopełniamy odbioru i rozliczamy całą inwestycję. W części z owych zadań mogą nam jednakże pomóc zatrudnieni eksperci, m.in. kierownik budowy. Mogą lub wręcz muszą.
kierownik budowy

Autor: PhotoPhoto33
Źródło: http://www.flickr.com
Kierownik budowy pomóc musi, dlatego że zgodnie z prawem wszelka budowa wymaga jego obecności. Jest to człek, który za ustalonym wynagrodzeniem od inwestora robi się odpowiedzialny za przebieg prac budowlanych, również za ewentualne nieprawidłowości. Musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Będzie prowadzić dziennik (opieczętowany wcześniej w urzędzie, który wydał nam pozwolenie na budowę; w dzienniku prócz kierownika budowy mogą się wpisywać również posiadacz czyli inwestor, projektant, inspektor nadzoru, geodeta).

Jeśli zabsorbował Cię niniejszy materiał, bez wahania przeczytaj inne uwagi ze strony (https://canadia.pl/farby-wewnetrzne/) takiej kwestii – one także będą dla Ciebie interesujące.

Kierownik budowy (więcej opinii – kliknij > ) musi też troszczyć się o wykonywanie prac zgodnie z przepisami, sztuką budowlaną oraz bezpieczeństwem. To tyle w teorii. Obecność kierownika budowy w żadnym wypadku bowiem nie gwarantuje, że nasza inwestycja znalazła się pod doskonałą opieką. Zdarzają się osobnicy, którzy przykładowo pilnują równolegle kilku inwestycji i ich obecność na naszej może być raczej iluzoryczna, a więc przede wszystkim niesystematyczna.

Naturalnie, kierownika budowy można zmienić w czasie inwestycji, lecz to wytwarza niepotrzebne problemy. Ażeby zatem się ustrzec podobnych sytuacji, należałoby przeprowadzić zawczasu odpowiednie poszukiwania.